Adresse
Rubilee’s Escape House,
Rådhustorvet 5, 1. sal,
6400 Sønderborg

Tlf: 26 39 99 00
E-mail: rubilee@outlook.dk

Åbningstider
Mandag til onsdag: 12.30 - 20
Torsdag til lørdag: 12.30 - 23
Søndag: Lukket

Adresse
Rubilee’s Escape House,
Rådhustorvet 5, 1. sal,
6400 Sønderborg

Tlf: 26 39 99 00
E-mail: rubilee@outlook.dk

Åbningstider
Mandag til onsdag: 12.30 - 20
Torsdag til lørdag: 12.30 - 23
Søndag: Lukket

Home Phone Email Scroll Top

Handelsbetingelser

1. Generelt


1.1
Medmindre andet er skriftlig aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (i det følgende blot ’betingelser’) for Rubilee Entertainment I/S, cvr.nr. 37624292, Rådhustorvet 5, 1. sal, 6400 Sønderborg (i det følgende ’sælger’)s leverancer til ’køber’.

2. Priser


Alle priser angives i danske kroner inkl. moms.

3. Betaling


Købesummen er forfalden ved levering af ydelsen – det vil sige ved ankomst til Rubilee’s Escape House.

4. Produktinformation og –ændringer


Sælgers produkt beskrives på sælgers hjemmeside.
Oplysninger om produktet er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sælger skriftligt henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber.
Gavekort har en varighed på 24 måneder og kan ikke byttes til kontanter.

5. Bestilling


Bestilling foretages via Sælgers hjemmeside, og betaling forfalder ved ankomst til Rubilee’s Escape House. Her kan Køber betale via Mobilepay, kontant eller (ean)faktura med 7 dages kredit.

6. Leveringstid


6.1
Leveringstiden sker i overensstemmelse med den bekræftelse som Køber modtager efter bestilling via Sælgers hjemmeside.


6.2
Såfremt Køber er forsinket mere end 15 minutter, da kan Sælger uden ansvar betragte aftalen som væsentlig misligholdt af Køber, idet Sælger herefter er berettiget til ophæve aftalen. Såfremt en eller flere af Købers medlemmer måtte være forsinket, da kan Sælger uden ansvar betragte aftalen som væsentlig misligholdt af Køber, idet Sælger herefter er berettiget til ophæve aftalen for så vidt angår kun den eller de personer som er blevet forsinket. Sælger er berettiget til fuld betaling i henhold til aftalen.

7. Mangler og reklamation


Køber skal reklamere uden ugrundet ophold, hvilket vil sige senest på tidspunktet for arrangementets afslutning. Såfremt Køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber.

Der ydes ikke nogen form for garanti på de leverede ydelser.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1
Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

8.2
Sælger er uden ansvar for købers fysiske eller psykiske forhold, herunder i forhold til ydelsen. Køber er pligtig at sikre sig, at Køber kan deltage i ydelsen uden risiko for Køber.

9. Fortrydelsesret


9.1
I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af underholdningsbegivenheder IKKE omfattet af fortrydelsesretten.
Det er dog muligt at annullere booking ved sygdom, eller med mere end 7 dages varsel af andre grunde.

10. Behandlingen af dine personoplysninger

10.1
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen på området.


10.2
I forbindelse med leveringen af ydelsen, optages deltagerne. Optagelserne slettes straks efter ydelsen er leveret.

Griber du udfordringen?

Sæt dit hold, vælg jeres rum og løs missionen inden de 60 min. er gået! Easy peasy? Måske…